Doktersdienst Groningen: tevredenheidsonderzoek

Pro Facto heeft een representatieve telefonische enquête uitgevoerd onder 700 personen die contact hebben gehad met de Doktersdienst Groningen. Doel was om de tevredenheid over de klantgerichtheid en klantvriendelijkheid van de Doktersdiensten te meten. Na de telefonische enquête zijn vijftien aanvullende interviews gevoerd met personen, op basis waarvan het statistische onderzoeksmateriaal kon worden geïllustreerd, verduidelijkt en verdiept.

Zoeken