Omgevingswet

Deze cursus geeft de deelnemer inzicht in de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet en de impact van de wet op de (overheids)organisatie. Na afloop is een deelnemer op de hoogte van wat er onder de Omgevingswet gaat veranderen en beschikt de deelnemer over voldoende handvatten, voorbeelden en ideeën om aan het werk te gaan met de invoering van de wet. Tevens staat in deze cursus de praktische implementatie van de Omgevingswet centraal.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor leidinggevenden, beleidsmedewerkers, juristen, stedenbouwkundigen, vergunningverleners, handhavers en andere professionals die betrokken zijn bij de toekomstige uitvoering van de Omgevingswet

Programma
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Achtergrond en inhoud van het wetsvoorstel Omgevingswet
  • Instrumenten in het wetsvoorstel Omgevingswet
  • Aanvullingswetgeving bij het wetsvoorstel Omgevingswet
  • Actualiteiten
  • Impact van de Omgevingswet op de (overheids)organisatie
  • Impact van de Omgevingswet op inwoners, bedrijven en overige stakeholders
  • Afstemming Omgevingswet met Wet VTH en Wet Kwaliteitsborging in de bouw
  • Gevolgen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Werkwijze
Het wetsvoorstel Omgevingswet en de gevolgen daarvan worden behandeld door cursusmateriaal, vergelijkingen met de huidige praktijk, en een interactieve gedachtewisseling over de implementatie van de Omgevingswet in de dagelijkse praktijk.

Search