Cursus Wet hergebruik van overheidsinformatie

Op 18 juli 2015 is de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Burgers en bedrijven kunnen bij een 'met een publieke taak belaste instelling' een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Het voornaamste doel daarbij is het creëren van economische meerwaarde.

Doel
Na het volgen van de cursus is de deelnemer op de hoogte van de inhoud van de Who, zich bewust van het bereik en impact van de (gevolgen van de) Who en in staat om een Who-verzoek af te handelen.

Doelgroep
Medewerkers van een overheid of van een andere instelling met een publieke taak (o.a. musea, archieven, bibliotheken) die bij de uitvoering van hun werkzaamheden te maken hebben met de Who.

Tijdens het dagdeel wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Achtergrond en inhoud Who
• Kernbegrippen
• Herkennen/bereik Who-verzoek (op welke verzoeken is de Who van toepassing?)
• Afwijzingsgronden
• Behandelen verzoek (wijze van verstrekking, bescherming persoonsgegevens, tarieven etc.)

Search