Jurisprudentie bestuursrecht en gemeenterecht

Op het gebied van het bestuurs- en gemeenterecht verschijnt veel jurisprudentie. Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen, is het onontbeerlijk deze jurisprudentie te raadplegen.

Doel
Op de hoogte blijven van de actuele jurisprudentie op het gebied van het bestuursrecht en gemeenterecht.

Doelgroep
Medewerkers die de actuele ontwikkelingen op dit gebied willen volgen. Van de deelnemers wordt een redelijke kennis van het betreffende rechtsgebied verwacht.

Programma
Tijdens het programma wordt de actuele jurisprudentie op dit gebied besproken.

Zoeken