Handhaving en gedogen in het bestuursrecht

Als door de overheid gestelde regels niet worden nageleefd, moet hier in principe handhavend tegen worden opgetreden. In de praktijk gebeurt dat niet altijd en wordt soms, impliciet dan wel expliciet, gedoogd.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers van de overheid die te maken hebben met toezicht en handhaving en over een redelijke tot goede kennis beschikken van het bestuursrecht (met name hoofdstuk 5 van de Awb, toezicht en handhaving).

Doel
Na het volgen van de cursus weet de deelnemer het fijne van bestuursrechtelijke handhaving en gedogen.

Programma

  • Beginselplicht handhaving
  • De overtreding en de overtreder
  • Positie derden bij de effectuering van de beginselplicht
  • Bestuurlijke waarschuwing en de beginselplicht
  • Europeesrechtelijke aspecten van handhaving
  • Civielrechtelijke aspecten van onvoldoende toezicht/ handhaving
  • Mogelijkheden om te gedogen

Zoeken