Jurisprudentie subsidierecht

Op het gebied van het subsidierecht verschijnt veel jurisprudentie. Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen op subsidiegebied, is het onontbeerlijk deze jurisprudentie te raadplegen.

Doel
Op de hoogte blijven van de actuele jurisprudentie op het gebied van het subsidierecht.

Doelgroep
Medewerkers die subsidieverstrekking in hun pakket hebben of om een andere reden de actuele ontwikkelingen op subsidiegebied willen volgen. Van de deelnemers wordt een redelijke kennis van het subsidierecht verwacht.

Programma
Tijdens het programma wordt de actuele jurisprudentie op het gebied van het subsidierecht besproken. Uitgebreid wordt onder andere stilgestaan bij de vraag, hoe op correcte wijze subsidie die voor meerdere achtereenvolgende jaren is verstrekt, in verband met de bezuinigingen geheel of gedeeltelijk voor een nieuw tijdvak kan worden geweigerd (art. 4:51 Awb).

Zoeken