Subsidierecht

Doel
Tijdens deze cursus staan de subsidieregels uit de Algemene wet bestuursrecht en de praktische toepassing hiervan centraal. Wanneer hoeft er geen wettelijk voorschrift ten grondslag te liggen aan subsidieverlening? Wanneer moet er een subsidieplafond worden ingesteld en waar moet je op letten bij de verlening om achteraf de subsidie op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen? Welke criteria gelden bij het intrekken of weigeren van een subsidie en hoe kan een subsidierelatie worden beëindigd? Wanneer stel je een uitvoeringsovereenkomst op? In het eerste deel van deze cursusdag staan de systematiek en de hoofdlijnen van het subsidierecht centraal, waarna de kennis in het tweede deel wordt verdiept en wordt ingegaan op de toepassing in de dagelijkse praktijk.

Programma

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan de orde:

 • systematiek subsidieregeling in de Awb
 • het subsidiebegrip - de wettelijke grondslag
 • het subsidieplafond
 • de verdeelmaatstaf
 • het proces van subsidieverstrekking
 • subsidieverlening
 • subsidievaststelling
 • de subsidiebeschikking in relatie tot uitvoeringsovereenkomst
 • weigeringsgronden
 • opschortende/ontbindende voorwaarden
 • verplichtingen
 • wijziging, intrekking (ex tunc/ex nunc), beëindiging
 • betaling
 • voorschotten
 • terugvordering
 • grens tussen subsidie en overeenkomst
 • aanbestedingen en staatssteun
 • praktische aandachtspunten verdeelmaatstaf (o.a. tendersysteem)
 • toepassing in praktijksituaties

 

Zoeken