Training procesvertegenwoordiging

Doelgroep
Medewerkers vanuit de gehele organisatie die het bestuursorgaan vertegenwoordigen bij de adviescommissie bezwaarschriften en de bestuursrechter. Voor sommige medewerkers is dit aan de orde van de dag, voor anderen een zeldzaamheid.

Doel
Na de training zijn de deelnemers zich bewust van hun sterke en minder sterke punten als het gaat om procesvertegenwoordiging. Met behulp van tips en door het oefenen (naspelen van zittingen) zijn de deelnemers na het volgen van deze training in staat de bestuursorganen op goede wijze te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Programma
Tijdens de training wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

Mondelinge communicatie
Ingegaan wordt op de presentatie tijdens de zitting; het taalgebruik (aanspreekvorm, begrijpelijke taal) en de houding (open en professioneel). Er wordt ingegaan op valkuilen (geïrriteerd raken door vragen of het gedrag van de tegenpartij, zaken afschuiven op collegae, zenuwen, etc.) en er worden tips gegeven om hiermee om te gaan.

Rollenspellen
Veel medewerkers ervaren in meer of mindere mate spanning wanneer zij de bestuursorganen moeten vertegenwoordigen bij de bezwarencommissie of de rechter. Oefening baart kunst en maakt de deelnemers zekerder. Tijdens de training is er daarom veel aandacht voor het oefenen van de vaardigheden die vereist zijn voor een goede procesvertegenwoordiging (luisteren, begrip tonen, vragen herformuleren bij onduidelijkheden, presenteren, etc.). Voorafgaand aan de training leveren de deelnemers eigen zaken aan die tijdens de training worden nagespeeld. De docenten hebben ook voldoende eigen materiaal tot hun beschikking. De cursisten vervullen de rol van voorzitter van de bezwaarcommissie c.q. rechter, vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en de bezwaarmaker c.q. appellant. De docenten zorgen ervoor dat tijdens deze rollenspellen kritische vragen worden gesteld of zich bijzondere wendingen voordoen.

Na afloop van het rollenspel ontvangen de cursisten feedback van de docenten en van elkaar, zodat voor de deelnemers duidelijk wordt wat hun sterke en minder sterke punten zijn. De cursusleiders kunnen vanuit hun ervaring genoeg tips aanleveren op basis waarvan de vaardigheden van de deelnemers worden verbeterd en zij zich zekerder voelen wanneer zij de gemeentelijke bestuursorganen vertegenwoordigen.

Desgewenst kan ook worden ingegaan op:

  • Schriftelijke communicatie: dossier, verweerschrift, pleitnota.
  • Het algemeen bestuursrecht: welke punten zijn van belang bij de beoordeling van een bezwaar- of beroepschrift?
  • Het procesrecht: hoe verloopt een bestuursrechtelijke procedure? Hoe verloopt een zitting volgens de nieuwe zaaksbehandeling?

Zoeken