Beleidsregels in het bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht wijdt een speciale titel aan beleidsregels. Hoewel deze titel uit maar vier artikelen bestaat, doen zich in de praktijk de nodige onduidelijkheden voor over beleidsregels. Wanneer is hiervan sprake? Wat is het voordeel van het vaststellen van een beleidsregel? Wanneer kan van een beleidsregel worden afgeweken? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven tijdens de cursusmiddag

Doel
Na het volgen van de cursus is de deelnemer op de hoogte van alle aspecten die met beleidsregels te maken hebben.

Doelgroep
Medewerkers werkzaam bij de overheid die te maken hebben of kunnen krijgen met beleidsregels.

Programma
Tijdens het dagdeel worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Definitie beleidsregel
  • Bevoegdheid tot vaststellen beleidsregel
  • Inhoud beleidsregel
  • Motivering besluiten door verwijzing naar beleidsregel
  • Bekendmaking
  • Afwijking van de beleidsregel
  • Beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid

Zoeken