De belanghebbende in het bestuursrecht

Het begrip 'belanghebbende' is van groot belang in het bestuursrecht. Volgens de Algemene wet bestuursrecht wordt hieronder verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Als het gaat om bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd. Bij rechtspersonen worden als hun belangen ook beschouwd 'de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen'.

In de praktijk doen zich de nodige onduidelijkheden voor over het belanghebbendebegrip. In een concrete situatie is niet altijd duidelijk wie als belanghebbende kan worden aangemerkt. Over dit begrip bestaat de nodige jurisprudentie. Op deze jurisprudentie en andere relevante punten wordt ingegaan tijdens de cursusmiddag

Doel
Na het volgen van de cursus is de deelnemer op de hoogte van alle aspecten die met het begrip belanghebbende te maken hebben.

Doelgroep
Medewerkers werkzaam bij de overheid.

Programma
Tijdens het dagdeel worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Definitie belanghebbende
  • Achtergrond en belang van het begrip
  • Natuurlijke persoon als belanghebbende
  • Bestuursorgaan als belanghebbende
  • Rechtspersoon als belanghebbende
  • Jurisprudentie

Zoeken