Actualiteiten bestuurs- en gemeenterecht

Doel

Na het volgen van de cursus is de deelnemer op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd en de ontwikkelingen die de komende tijd worden verwacht.

Doelgroep

Medewerkers werkzaam bij de gemeentelijke of provinciale overheid of een waterschap. Van de deelnemers wordt een redelijke basiskennis van het bestuurs- en gemeenterecht verwacht.

Programma

Tijdens de cursus wordt belangrijke, recente jurisprudentie besproken over de Awb en de Gemeentewet. Relevante wetswijzigingen, zoals de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad, worden eveneens besproken.

Zoeken