Gemeenterecht

Doel en doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers van een gemeente die nog weinig kennis / ervaring van/met het gemeenterecht hebben. Na het volgen van de cursus beschikken alle medewerkers over de vereiste basiskennis aangaande de inrichting en de samenstelling van het gemeentebestuur, de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke organen, de financiën en het toezicht op de gemeente door de provincie. Voor medewerkers die wel over enige kennis beschikken, kan de cursus als ´opfrissing´ worden gebruikt. Alle medewerkers zijn zich na afloop van de cursus bewust van de juridische aspecten rondom een gemeentelijke organisatie. 

Programma
Tijdens de cursus wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
  • De bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen 
  • De financieën van de gemeente
  • Het toezicht op het gemeentebestuur
  • Actuele jurisprudentie gemeenterecht 

Werkwijze
De cursus is sterk op de praktijk gericht. Er wordt gewerkt met korte inleidingen en cases uit de praktijk van de deelnemers en de cursusleider. Van de deelnemers wordt een actieve opstelling verwacht.

Zoeken