Pirmin van Dijk

Functie: Onderzoeksassistent
E-mail: vandijk@pro-facto.nl
Telefoon: 050 313 98 53

Pirmin van Dijk (1988) studeert Ondernemingsrecht en Gezondheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en na in 2013 rechten te hebben gestudeerd aan de Hogeschool Leiden (afgerond). Sinds januari 2019 werkt hij als onderzoeksonderzoeksassistent mee aan vooral de evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren.

linkedin  Pirmin op LinkedIn

 

Pro Facto Tweets

Search