Nicolette Woestenburg

Nicolette Woestenburg

Functie: senior onderzoeker/adviseur

 Mr. Nicolette Woestenburg (1985) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend aan haar studie heeft ze daar een tweejarige onderzoeksmaster gevolgd en voltooid. Daarin heeft ze de toegang tot bezwaarschriftprocedures voor niet-westerse allochtonen onderzocht. Ze is sinds 2009 werkzaam bij Pro Facto als (senior) bestuurskundig onderzoeker. Ze is gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van het gezondheidsrecht.


linkedin Nicolette op LinkedIn

 

Pro Facto Tweets

Search