Bout logologo@2x

 

 

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

ProFacto&Bout

Koningsspelen en de aansprakelijkheid bij ongelukken

Koningsspelen en de aansprakelijkheid bij ongelukken

Tussen 20 en 27 april 2018 vonden weer de Koningsspelen plaats. De meeste basisscholen deden hieraan mee en organiseerden een spel- en/of sportochtend voor de kinderen. Voor deze dag werd niet alleen een beroep gedaan op de leerkrachten maar ook vaak op ouders om de kinderen te begeleiden naar het sportveld en tijdens de spelletjes. Maar hoe zit het nu met de aansprakelijkheid van de school als tijdens bijvoorbeeld het springen op een luchtkussen een leerkracht, leerling of ouder gewond raakt?

Bout/Pro Facto winnen aanbesteding juridische dienstverlening

Bout/Pro Facto winnen aanbesteding juridische dienstverlening

Vorig jaar is de gemeente Oldambt een onderhandse meervoudige aanbestedingsprocedure gestart voor alle juridische dienstverlening die de gemeente niet in eigen huis heeft. Deze aanbesteding is gewonnen door Pro Facto en Bout Advocaten!

Het onderbelichte broertje van de AVG

Het onderbelichte broertje van de AVG

“Persoonsgegevens”, kunt u het woord nog verdragen? Zo niet, dan hebbeb we ook nog een oude term voor u: ‘Cookie-muren’. En een nieuwe: ‘Metadata’. Dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) eraan komt in mei 2018 weten de meeste mensen wel, maar een onderbelicht broertje is de ePrivacyverordening (verder: EPV). Wat betekent de EPV voor u?

Positie van de ondernemingsraad uitgehold?

Positie van de ondernemingsraad uitgehold?

Als een onderneming een belangrijke concessie verliest en om die reden zijn personeelsbestand moet aanpassen, kan zij in een lastig parket komen. Moet zij ontslagvergunningen aanvragen of is er sprake van overgang van onderneming? Hoe zit het met het adviesrecht van de Ondernemingsraad (OR) en de Wet Melding Collectief Ontslag? Kan de betaling van de transitievergoeding worden vermeden, bijvoorbeeld door een voorwaardelijke opzegging?  

Bevingschade, schadeprotocol en een goed alternatief

Bevingschade, schadeprotocol en een goed alternatief

Op 8 januari jongstleden heeft ten gevolge van de gaswinning in het Groninger veld een aardbeving plaatsgehad met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter, de een na zwaarste ooit in het gebied met het epicentrum in Zeerijp. De schade is in een groot gebied buiten het epicentrum in het Ommeland en in de stad opgetreden. Zelfs bevingsbestendig gemaakte gebouwen hebben schade. Veel organisaties hebben zich met de afhandeling van schade en versterken van gebouwen bezig gehouden, echter zonder voldoende resultaat.

In heel Nederland proberen criminelen het gemeentebestuur te beïnvloeden

In heel Nederland proberen criminelen het gemeentebestuur te beïnvloeden

Pogingen van criminelen om het lokaal openbaar bestuur te beïnvloeden door bedreigingen of infiltratie vinden in alle provincies plaats. Er is geen sprake van grootschalige beïnvloeding. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Pro Facto, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). Het onderzoek richt zich specifiek op beïnvloeding met een crimineel oogmerk. Bijna een kwart van alle burgemeesters geeft aan persoonlijk te zijn bedreigd met een crimineel oogmerk. Ook wethouders (11%), ambtenaren OO&V (12%) en raadsleden (8%) zijn bedreigd. In 24% van alle gemeenten geven één of meer respondenten aan dat zij vermoeden of weten dat infiltratie door criminelen heeft plaatsgevonden.

Abonneren op onze nieuwsbrief

* verplicht
 

Search