Bout logologo@2x

 

 

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

ProFacto&Bout

Slapende VvE’s: wakker worden!

Slapende VvE’s: wakker worden!

Bij het splitsen van een gebouw in appartementsrechten wordt van rechtswege een vereniging van eigenaars opgericht. Personen (zowel natuurlijke- als rechtspersonen) die het appartementsrecht in eigendom verkrijgen worden lid van deze VvE en blijven dat ook zolang zij het appartementsrecht in eigendom hebben. Uit onderzoek is gebleken dat veel VvE’s niet goed functioneren; er worden geen vergaderingen gehouden en geen reserveringen gedaan zodat er geen goed en/ of tijdig onderhoud kan worden gepleegd aan de gemeenschappelijke delen. Om deze zogenaamde ‘slapende VvE’s’ wakker te schudden heeft de wetgever de Wet verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaren in het leven geroepen.

Winter is coming (net als de Omgevingswet)

Winter is coming (net als de Omgevingswet)

Achterover leunen is geen optie… De boodschap blijft ‘Game of Thrones-achtig’: de Omgevingswet komt er aan, wees voorbereid, alles zal veranderen! Tegelijkertijd is de invoering van deze Omgevingswet (opnieuw) uitgesteld. De beoogde nieuwe datum van inwerkingtreding is nu 1 januari 2021.Het is niet de bedoeling dat voorlopig achterover geleund wordt. Niet door overheden en niet door initiatiefnemers. Welke veranderingen komen er op overheden af en welke mogelijkheden biedt dit initiatiefnemers?  

Naar een goede klokkenluidersregeling

Naar een goede klokkenluidersregeling

Klokkenluiders kunnen misstanden aan het licht brengen. Met een vermoeden van een dergelijk misstand dient met uiterste zorgvuldigheid omgegaan worden, om schade voor zowel de melder als de organisatie te voorkomen en tegelijkertijd het mogelijke misstand te corrigeren.

De lookalike van Max Verstappen

De lookalike van Max Verstappen

‘Als je op tijd vertrekt, hoef je niet te racen’, zo luidde het ludieke filmpje dat het bedrijf Picnic op haar Facebookpagina plaatste. In die reclame acteerde een jongen die sprekend op Max Verstappen leek en in een bezorgbusje van Picnic stapt, nadat hij langs een wagen van Jumbo loopt.

Het management van Max Verstappen kon de actie niet waarderen en spande een rechtszaak tegen Picnic aan. De inzet? € 350.000 schadevergoeding, omdat inbreuk wordt gemaakt op de ‘verzilverbare populariteit’ van Max Verstappen.

Onderzoek naar bed-bad-broodvoorzieningen

Onderzoek naar bed-bad-broodvoorzieningen

Wanneer vreemdelingen zijn uitgeprocedeerd en bereid zijn actief mee te werken aan hun terugkeer is er in beginsel voor de duur van twaalf weken onderdak in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel. Overige uitgeprocedeerde vreemdelingen hebben geen recht op opvang door het COA. Voor een deel van deze groep bieden diverse gemeenten in ons land vormen van noodopvang aan. Dit gebeurt veelal door zelf bed-bad-broodvoorzieningen te organiseren of door maatschappelijk initiatieven financieel te ondersteunen. Het bestaan van deze voorzieningen naar de landelijke opvang ligt politiek gevoelig, zoals regelmatig blijkt uit berichtgeving in de media. De landelijke overheid veronderstelt dat dergelijke lokale voorzieningen het rijksbeleid ten aanzien van (vrijwillige) terugkeer en vertrek van uitgeprocedeerde vreemdelingen zou doorkruisen. 

Jeugdhulp, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

Jeugdhulp, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

Op 1 mei jl heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB; ECLI:NL:CRVB:2017:1477) geoordeeld over een situatie waarbij het college een verzoek om jeugdhulp heeft afgewezen, omdat het college van mening was dat eigen mogelijkheden – zorgverlening door moeder - toereikend zouden zijn.In deze nieuwsbrief een korte samenvatting van deze uitspraak, gevolgd door de voor gemeenten hieruit te leren lessen.

transparant

Abonneren op onze nieuwsbrief

* verplicht
 

transparant

Search