Bout logologo@2x

 

 

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

Digitalisering bestuursrechtspraak

Ook de bestuursrechtspraak is aan de beurt voor (verdere) digitalisering. Na enkele pilots zijn de verwachtingen hoog voor wat betreft snelheid, finaliteit, communicatie en acceptatie van de bestuursrechtspraak.

Voor de invoering zijn de artikelen 8:36a – e in de Algemene wet bestuursrecht toegevoegd.

Houdt u rekening met de volgende vuistregels:

  • De hoofdregel is, dat het beroep langs elektronische weg moet worden ingesteld. Voor natuurlijke personen en verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte geldt deze verplichting niet. Wel mogen zij uiteraard digitaal procederen en geldt de verplichting weer wel wanneer deze partijen worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent. Ook de bestuursrechter mag bepalen dat niet digitaal wordt geprocedeerd.

  • Indien er niet wordt voldaan aan de verplichting digitaal te procederen stelt de bestuursrechter de partij in de gelegenheid binnen een termijn van 4 weken het verzuim te herstellen.

  • Het verweerschrift van het bestuursorgaan wordt facultatief. Het verweerschrift is alleen verplicht als de rechter er om vraagt.

  • Voor de termijnen binnen de procedure gaat gewerkt worden met notificaties. Dit zijn berichten die partijen in hun zaakdossier op het door hun opgegeven digitale adres van de rechtbank zullen ontvangen, dat er iets in het dossier is gewijzigd of aan de hand is. Door in te loggen en in het dossier te kijken wordt duidelijk gemaakt welke handeling binnen welke termijn moet worden verricht of op stapel staat. Een voorbeeld van een notificatie betreft, de uitnodiging voor de zitting met de termijn waarbinnen nog stukken mogen worden ingediend. Het tijdstip van de notificatie waaruit blijkt dat er een bericht toegankelijk is, wordt het tijdstip waarop de geadresseerde dat bericht heeft ontvangen en eventuele termijnen gaan lopen.


Of de hoge verwachtingen uitkomen en niet kinderziektes of uitval van het systeem de boventoon zullen voeren moet blijken.

mr. Bertil Westers, Bout Advocaten 

Abonneren op onze nieuwsbrief

* verplicht
 

Search