Bout logologo@2x

 

 

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

Perikelen Omgevingswet

Invoeringswet

De contouren van de invoeringswet voor de Omgevingswet zijn voor internetconsultatie bekendgemaakt. Bekend was reeds dat de bestemmingsplannen binnen een gemeente van rechtswege onderdelen van één omgevingsplan vormen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Maar hoe zit het nu met de gemeentelijke verordeningen die regels bevatten over de fysieke leefomgeving? 

Omgevingswet 

De gemeenteraad  moet voor het gehele grondgebied van de gemeente een omgevingsplan vaststellen dat regels bevat over de fysieke leefomgeving. Naast de bekende regels zoals in het bestemmingsplan opgenomen gaat het dan ook om regels over de fysieke leefomgeving die thans nog in de algemene plaatselijke verordeningen staan. Er moet een  integratie komen van alle gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving waaronder bijvoorbeeld de kapverordening, de monumentenverordening en de reclameverordening. Hoewel deze voorbeelden voor zich spreken is het lastiger een inschatting te maken ten aanzien van bijvoorbeeld de evenementenvergunning in de APV. Deze regels hebben zowel betrekking op de fysieke leefomgeving als op de openbare orde. 

De gemeente zal hiervoor een afbakening moeten maken en alleen de regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan moeten opnemen en deze verordeningen intrekken. 

Invoeringswet en overgangsfase

In de internetconsultatiefase van de invoeringswet is een overgangsfase van 10 jaar aangegeven. Voor de diverse bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente is opgenomen dat deze in die periode van rechtswege gelden als onderdeel van het onder de Omgevingswet verplichte omgevingsplan. Er is dan gedurende de overgangsperiode sprake van een omgevingsplan die nog niet volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. 

Ten aanzien van de gemeentelijke verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving geldt dat deze gedurende 10 jaren van kracht blijven en in die periode ingetrokken moeten worden en overgezet moeten worden als onderdeel van het omgevingsplan. 

Stapsgewijze mogelijkheden en situaties

Tijdens de overgangsfase zijn de volgende mogelijkheden denkbaar:

  • Idealiter, direct één omgevingsplan vaststellen met de ouderwetse bestemmingsplanregels en opgenomen de ouderwetse regels over de fysieke leefomgeving in de algemene plaatselijke verordeningen met intrekking van deze verordeningen. 
  • Stapsgewijze overgang; de vigerende bestemmingsplannen vormen van rechtswege onderdelen van één omgevingsplan. Per locatie / gebied kan het een en ander aan het omgevingsplan gewijzigd worden, totdat deze binnen 10 jaar een compleet omgevingsplan vormt die voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet. Daarbij kan ook aangehaakt worden met het opnemen van kap- en monumentenregels voor een gebied of locatie waarbij de verordeningen worden ingetrokken. De mogelijkheid bestaat dan onderwerp voor onderwerp de fysieke leefomgevingsregels in de verordeningen over te zetten naar het omgevingsplan. Bij de ene locatie gaat het bijvoorbeeld meer om het kappen bij de andere meer om monumenten en in het centrumgebied van de gemeente om evenementen. 

Nadelen tijdens overgangsfase

Onder het huidige recht heeft een burger te maken met twee regiems die regels bevatten over zijn activiteiten, de geografische versnipperde bestemmingsplannen en de thematisch versnipperde lokale verordeningen. In het nieuwe systeem op grond van de Omgevingswet zal de burger maar met één regiem te maken hebben en één document, het gebiedsdekkende omgevingsplan met alle regels over de fysieke leefomgeving. Tijdens de overgangsfase van 10 jaren heeft de burger echter met drie regiems te maken. 

Door het geven van voorlichting, advies en rechtsbijstand aan gemeentes hebben de medewerkers van Pro Facto en Bout Advocaten ruime ervaring en goed zicht op de aandachtspunten en juridische vraagstukken voor de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor gemeenten. Met vragen of voor cursussen kunt u terecht bij Bout Advocaten en Pro Facto.

Heeft u vragen over de Omgevingswet of bent u geïnteresseerd in ons aanbod? Neem dan contact op met:

Mr. Bertil Westers

050 314 08 40
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Abonneren op onze nieuwsbrief

* verplicht
 

Search