vergunningverlening, toezicht en handhaving

vergunningverlening, toezicht en handhaving

Titel Publicatiedatum
Rekenkamercommissie Waddeneilanden: toezicht en handhaving in het veiligheidsdomein 23 november 2021
Gemeente Doetinchem: evaluatie overheidshandelen in milieuzaak 02 april 2021
Waterschap Vallei en Veluwe: toezicht en handhaving 02 juli 2020
Rekenkamercommissie Rivierenland: vergunningverlening, toezicht en handhaving 29 juni 2020
WODC: evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur 05 september 2019
Rekenkamercommissie Rheden: toezicht en handhaving in relatie tot de Omgevingswet 30 april 2019
Rekenkamer West-Brabant: toezicht en handhaving (vervolg) 21 maart 2019
Provincie Fryslân: evaluatie interbestuurlijk toezicht 24 september 2018
Rekenkamercommissie Coevorden: toezicht en handhaving in het fysieke domein 12 juli 2018
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland: vergunningverlening 11 juli 2018
Delftse rekenkamer: toezicht en handhaving in het fysieke domein 22 april 2018
Rekenkamer West-Brabant: toezicht en handhaving 08 januari 2018
Ministerie van BZK: evaluatie Wet revitalisering generiek toezicht 08 oktober 2017
Rekenkamercommissie Dalfsen: handhaving en evenementen 20 januari 2017
Rekenkamercommissie Papendrecht: toezicht en handhaving 29 augustus 2016
Ministerie van BZK: toezicht en handhaving door gemeenten 28 mei 2016
WODC: de escortbranche; naleving, toezicht op en handhaving 25 mei 2016
Rekenkamercommissie waterschap Zuiderzeeland: vergunningverlening en handhaving 01 april 2016
Rekenkamercommissie Tynaarlo: toezicht en handhaving 13 mei 2015
Onderwijsinspectie: evaluatie risicogericht toezicht 15 september 2014
VIDE: profielen van toezichthouders 19 september 2012
Ministerie van EL&I: procesevaluatie mosselzaadtransporten 21 augustus 2012
Ministerie van OCW: toezicht en handhaving van de Monumentenwet 1988 16 mei 2012
Gemeente Deventer: formatie voor de Wabo 11 augustus 2011
Ommelander Rekenkamer: handhaving van de openbare orde in Veendam, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer 22 juli 2011
Rekenkamercommissie Zwartewaterland: integrale handhaving 01 februari 2011
Rekenkamercommissies Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten: integrale handhaving 01 februari 2011
Rekenkamercommissie Culemborg: doeltreffendheid van handhavingsbeleid 01 februari 2011
Ministerie van EZ: Op een goudschaaltje gewogen; het toezicht op de Waarborgwet 1986 geëvalueerd 01 februari 2011
Ministerie van EZ: evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming 01 november 2010

Zoeken