Delftse rekenkamer: toezicht en handhaving in het fysieke domein

De Delftse Rekenkamer laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar toezicht en handhaving binnen in het fysieke domein. Het gaat daarbij om bouwen, bestemmingen, parkeren, milieu en monumenten.

Voor dit onderzoek onderscheiden we de volgende hoofdvraag:


Wat is het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Delft met betrekking tot het fysieke domein, wordt dit consistent, doeltreffend en doelmatig uitgevoerd, hoe geeft de raad sturing aan het beleid en in welke mate is de gemeente voorbereid op de invoering van de Omgevingswet?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden onderscheiden we drie verschillende onderzoeksthema’s die aansluiten bij de fasen in het beleidsproces.

1. Beleid
2. Uitvoering en organisatie
3. Sturing door raad
4. Omgevingswet

Pro Facto Tweets

Search