RKC Edam-Volendam: opvolging aanbevelingen en werking verordening

In 2015 heeft Pro Facto in opdracht van de rekenkamercommissies van de (toenmalige) gemeenten Edam-Volendam en Zeevang onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid en de uitvoering ervan. De rekenkamercommissie van de ‘nieuwe’ gemeente Edam-Volendam (waar nu ook de toenmalige gemeente Zeevang deel van uitmaakt) laat door Pro Facto een onderzoek laten uitvoeren naar de opvolging van deze aanbevelingen. Bovendien wil de rekenkamercommissie weten wat de ervaringen van de subsidie-aanvragers met de nieuwe subsidieverordening zijn. Dat onderzoeken we onder meer met een digitale enquête onder subsidie-aanvragers.

Pro Facto Tweets

Search