Rekenkamercommissies Heerenveen en Leeuwarden: evaluatie armoedebeleid

opdrachtgever Rekenkamercommissies Heerenveen en Leeuwarden
jaartal 2011

In deze onderzoeken komen aspecten van het beleid, de uitvoering en effectmeting aan de orde. De vraagstelling combineert een breed overzicht van het gemeentelijk armoedebeleid met een verdiepingsslag op de uitvoeringspraktijk, de budgettaire kaders en het inkomenseffect van het gemeentelijk armoedebeleid.

Pro Facto Tweets

Search