Rekenkamercommissie Urk: integraal veiligheids- en jeugdbeleid

De gemeente Urk wil het 'integrale veiligheidbeleid' onder de loupe nemen waarbij de focus ligt op het jeugdbeleid. Daarbij gaat het om twee onderscheiden, zij het aan elkaar gerelateerde thema's: overlast door jongeren en alcohol en drugsproblematiek onder jongeren. De hoofdvraag van de Rekenkamercommissie luidt als volgt:
Hoe is het integrale veiligheidsbeleid in de gemeente Urk geformuleerd, specifiek als het gaat om de overlast van jongeren en het alcohol- en drugsbeleid onder jongeren, en wat zijn de resultaten van dit beleid?

Pro Facto Tweets

Search