Rekenkamercommissie Tynaarlo: consequenties Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

In dit onderzoek van de rekenkamercommissie Tynaarlo (hierna: RKT) staat de voorbereiding van de gemeente Tynaarlo op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen centraal. Deze wet is op 1 oktober 2009 in werking getreden. De wet kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft betrekking op de financiële gevolgen van de Wet dwangsom voor de gemeente. Daarnaast wilde de RKT weten hoe het doel van de wetgever – snellere besluitvorming – gerealiseerd kan worden.

De RKT formuleerde de volgende centrale onderzoeksvraag:

Heeft de gemeente Tynaarlo zich voldoende voorbereid op de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen per 1 oktober 2009?

 

Voor het onderzoek is deze vraag uiteengelegd in deelvragen. De RKT formuleerde de volgende deelvragen.
1. Wat houdt de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in?
2. Hoeveel besluiten worden per jaar afgegeven op de verschillende beleidsterreinen?
3. Wat zijn de afhandelingstermijnen van de besluiten?
4. Welke financiële gevolgen kan de invoering van de nieuwe regeling hebben voor de gemeente Tynaarlo?
5. Wat zijn verbeterpunten binnen de bestudeerde werkprocessen?

 

Pro Facto Tweets

Search