Rekenkamercommissie Ooststellingwerf: vergunningverlening

De rekenkamercommissie van de gemeente Ooststellingwerf heeft besloten om in 2008 de afhandeling van vergunningaanvragen binnen de gemeente Ooststellingwerf tot onderwerp van onderzoek te maken. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de gemeente Ooststellingwerf vergunningaanvragen afhandelt, heeft de rekenkamercommissie Pro Facto en I & O Research gezamenlijk de opdracht verleend hiernaar een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is door de rekenkamercommissie beperkt tot de afhandeling van aanvragen voor lichte bouwvergunningen, kapvergunningen en evenementenvergunningen. De rekenkamercommissie formuleerde de volgende centrale onderzoeksvraag:

Verloopt de afhandeling van vergunningen in de gemeente Ooststellingwerf klantgericht, rechtmatig, integer en effectief?

Voor het onderzoek is deze vraag uiteengelegd in deelvragen.

Pro Facto Tweets

Search