Rekenkamercommissie Urk: evaluatie grondbeleid 2005-2009

De Rekenkamercommissie van de gemeente Urk heeft door Pro Facto onderzoek laten verrichten naar het grondbeleid 2005-2009 in de gemeente Urk. Bij de keuze van onderwerpen van onderzoek hanteert de commissie steeds de volgende criteria: er moet sprake zijn van een objectieve risicoanalyse en het financieel belang moet groot zijn. De commissie heeft daarbij tevens oog voor wat speelt in de samenleving en wat leeft bij de politiek. Een onderzoek naar het grondbeleid voldoet aan deze criteria.

De centrale vraag, die de commissie zich heeft gesteld is hoe inzichtelijk gemaakt kan worden wat de uitgangspunten van het grondbeleid zijn geweest en hoe deze zich verhouden tot de wettelijke voorschriften en kwaliteitseisen. Het onderzoek viel uiteen in vijf onderdelen:
-        het vooronderzoek naar wat onder grondbeleid wordt verstaan;
-        het eerste deelonderzoek naar het grondbeleid op papier;
-        de vaststelling van het normenkader;
-        het tweede deelonderzoek naar het grondbeleid in de praktijk, en ten slotte
-        de beoordeling van het grondbeleid.

Pro Facto Tweets

Search