juridisch onderzoek

juridisch onderzoek

Titel Publicatiedatum
WODC: tijdelijke COVID-19 regelgeving J&V 18 november 2021
Provincie Zeeland: evaluatie subsidiebeleid 17 december 2020
Ministerie van BZK: juridische knelpunten bij de invoering van het burgerservicenummer in Caribisch Nederland 01 september 2020
Rekenkamercommissie Almelo: juridische procedures 07 juli 2020
Gemeente Leeuwarden: geheimhouding raadsstukken 21 oktober 2019
FNV: samenwerking met vakbonden in Caribisch Nederland 21 maart 2019
Provincie Fryslân: evaluatie interbestuurlijk toezicht 24 september 2018
Ministerie van BZK: evaluatie Wet revitalisering generiek toezicht 08 oktober 2017
Rekenkamercommissie Woerden: bestemmingsplanprocedures 06 oktober 2017
Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: verbonden partijen 07 juni 2017
Zorginstituut Nederland: procesevaluatie doorzettingsmacht 08 mei 2017
Rekenkamercommissie Tynaarlo: privacy in het sociaal domein 01 april 2016
Rekenkamercommissie West-Brabant: verbonden partijen 15 februari 2015
Rekenkamercommissie Loon op zand: governance bij samenwerking 11 februari 2015
MInisterie van BZK: wetgeving in Caribisch Nederland 06 januari 2015
Rekenkamercommissie Leek-Marum-Zuidhorn: verbonden partijen 11 december 2014
WODC: de Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen 12 februari 2014
Rekenkamercommissie Amersfoort: de afhandeling van klachten en bezwaren 12 februari 2014
Rekenkamercommissie Veenendaal: verbonden partijen 13 januari 2014
Rekenkamer Groningen: verbonden partijen 11 april 2013
Rekenkamercommissie Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse: subsidiebeleid 21 februari 2013
Rekenkamercommissie Wormerland: subsidiebeleid 21 februari 2013
Rekenkamercommissie Nieuwegein: de subsidiëring van MOvactor 25 januari 2013
Rekenkamercommissie Woerden: vergunningverlening 05 januari 2013
WODC: evaluatie van de Wet Mbveo ('Voetbalwet') 04 september 2012
Rekenkamer Dronten: subsidiebeleid 22 juli 2011
Rekenkamercommissie Soest: klacht- en bezwaarafhandeling 01 februari 2011
Rekenkamer Leeuwarden en rekenkamercommissies Heerenveen, Skarsterlân, Opsterland, Lemsterland: subsidiebeleid en -uitvoering 01 februari 2011
Rekenkamercommissie Coevorden: termijnoverschrijdingen bij bezwaarschriften 01 februari 2011
Rekenkamercommissie Tynaarlo: consequenties Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 03 november 2010

Zoeken