WODC: rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten

opdrachtgever WODC, ministerie van Justitie
jaartal 2010

Plegers van huiselijk geweld die een huisverbod opgelegd krijgen, moeten beter hun verhaal kunnen doen, zo blijkt uit onderzoek van Pro Facto. Sinds begin vorig jaar kan de burgemeester een huisverbod van tien dagen opleggen. Deze kan hij verlengen tot hoogstens vier weken. De beslissing om een huisverbod te verlengen dient met de nodige zorgvuldigheidseisen te worden omkleed. Aandacht voor het verhaal van de uithuisgeplaatste is hier één van.

De burgemeester beslist over oplegging en verlenging van een huisverbod als iemand zich heeft misdragen tegenover partner of kinderen. Zij baseren hun besluit veelal volledig op dossiers die zijn opgebouwd door hulpverleners. Juridisch zorgvuldig handelen kan volgens sommige hulpverleners een probleemgerichte aanpak in de weg te staan. Desalniettemin moeten overheidsbesluiten voldoen aan wettelijke waarborgen. Zorgvuldig handelen van hulpverleners en het goed toepassen van hoor en wederhoor zijn  van essentieel belang.

Pro Facto heeft ook onderzocht of de beslissing over verlenging van een huisverbod niet beter kan worden overgelaten aan de rechter, maar daar zitten te veel haken en ogen aan. Niet alleen zou dit de rechters en andere betrokkenen te veel belasten, het zou ook te veel tijd gaan kosten.

Pro Facto Tweets

Search