beleidsevaluatie

beleidsevaluatie

Titel Publicatiedatum
Rekenkamercommissie Woerden: effectiviteit van subsidies 31 maart 2014
Delftse rekenkamer: de opvolging van aanbevelingen 13 december 2013
WODC: effectiviteit politiedenktank 'Pearls in policing' 03 september 2013
Rekenkamercommissie Leiden: effectmeting van subsidies 23 mei 2013
Rekenkamercommissie Urk: doorwerking rekenkameronderzoek en toepassing duaal instrumentarium 23 februari 2013
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: regie op samenwerking 05 januari 2013
Rekenkamer Leeuwarden: locatiekeuze maatschappelijke opvang 21 december 2012
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: realisatie collegeprogramma 21 augustus 2012
Ministerie van EL&I: procesevaluatie mosselzaadtransporten 21 augustus 2012
WODC: evaluatie experiment uitbesteding van forensisch onderzoek aan particuliere instituten 05 juli 2012
Ministerie van OCW: toezicht en handhaving van de Monumentenwet 1988 16 mei 2012
WODC: de effectiviteit van de subsidie aan De Letselschade Raad 30 januari 2012
Rekenkamercommissie Noordenveld: doeltreffendheid van het Beheersplan Openbare Ruimte 30 januari 2012
Rekenkamercommissie Urk: integraal veiligheids- en jeugdbeleid 13 mei 2011
Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht: de maatschappelijke effecten van subsidies 07 maart 2011
Rekenkamercommissie Urk: evaluatie grondbeleid 2005-2009 01 februari 2011
Gemeente Noordoostpolder: doelmatigheid van de juridische toetsing van beschikkingen 01 februari 2011
Rekenkamercommissie Haarlem: evaluatie gang van zaken stadion Oostpoort 01 november 2010
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe: Centrumplan 03 november 2009
WODC: Grip op milieuzaken - Evaluatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving 31 januari 2009
WODC: Systeem in zaken - Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid het Bureau Financieel Toezicht. 31 januari 2009
Rekenkamercommissie Coevorden: klantgerichtheid en doeltreffendheid van de bouwplanprocedure 03 november 2008
Ministerie van LNV: programmatisch handhaven van natuurwetgeving; handhavingsveldanalyse 01 februari 2007
WODC: De kern van de zaak? Over de uitvoering en uitvoerbaarheid van de Landelijke Sanctiestrategie Milieuhandhaving 01 februari 2007
WODC: de effectiviteit van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke milieuhandhaving 01 februari 2006
Provincie Limburg: Bezwaar belicht; evaluatie van de Awb-commissie van de provincie Limburg 01 februari 2003

Zoeken