WODC: effectiviteit politiedenktank 'Pearls in policing'

opdrachtgever WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie
jaartal 2014

Om op internationaal niveau toegerust te zijn op toekomstige problemen en uitdagingen, bestond aan het begin van het decennium bij diverse politieleiders behoefte aan een internationale overlegstructuur waar, zonder focus op operationele aangelegenheden, kennis en ervaring ontwikkeld kon worden die kon worden ingezet om oplossingen te vinden voor (opkomende) internationale veiligheidsvraagstukken. Met deze ambitie heeft het Curatorium Internationaal Politie Leiderschap in 2006 de internationale denktank 'Pearls in Policing' opgericht. In 2007 vond de eerste activiteit plaats. De doelgroep van Pearls in Policing (PiP) bestaat uit vooraanstaande politieleiders uit verschillende continenten. De kern ervan wordt gevormd door een jaarlijkse driedaagse conferentie. Deze is qua opzet geënt op de Bilderberg conferentie: deelname is alleen op uitnodiging en de bijeenkomst is kleinschalig, interactief en gesloten voor de media. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) heeft Pro Facto onderzoek gedaan naar de effectiviteit van politiedenktank. Klik hier om het eindrapport te downloaden.

Search