Handreiking Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

Handreiking Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

Pro Facto heeft in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld onderzocht. Het is in dit kader namelijk steeds vaker noodzakelijk om persoonsgegevens uit te wisselen tussen organisaties op verschillende beleidsterreinen, zoals gemeenten, zorg en veiligheidshuizen, onderwijsinstellingen, politie, het OM, zorginstellingen, (forensische) jeugdhulpinstellingen en GGZ-instellingen. Enerzijds gaat het om het delen van gegevens wanneer er een acuut dreigend gevaar is, anderzijds gaat het om delen van gegevens als er zorgen bestaan over een mogelijke escalatie. In dit eerste geval is het delen van gegevens vaak mogelijk. In het tweede geval is dit soms lastiger, maar bestaan er wel degelijk mogelijkheden om gegevens te delen.

In de praktijk blijkt dat er bij verschillende organisaties veel onduidelijkheid bestaat welke persoonsgegevens gedeeld mogen worden en welke niet gedeeld mogen worden. Deze onduidelijkheid zorgt er soms voor dat persoonsgegevens niet worden gedeeld, terwijl dit wel mogelijk is. Daarom heeft Pro Facto een handreiking ontwikkeld. De handreiking biedt een praktisch uitvoeringskader voor het delen van persoonsgegevens. Het is bedoeld voor alle organisaties die te maken (kunnen) krijgen met excessief geweld zoals afpersingen, schiet- en steekpartijen. U kunt de handreiking hier bekijken en downloaden.

Pro Facto biedt ondersteuning aan bij de toepassing en eventuele implementatie van de handreiking binnen uw organisatie. Denk hierbij aan trainingen waarbij we aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek de handreiking toepassen en zo de (on)mogelijkheden van gegevensdeling voor uw organisatie verkennen. Ook is het mogelijk om een nieuwe een handreiking op te stellen welke specifiek is toegeschreven op de bij uw organisatie aanwezige problematiek rondom gegevensdeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stef Roest.

Zoeken