Publicatie Gemeentestem: Van Wob naar Woo

Publicatie Gemeentestem: Van Wob naar Woo

Gemeentestem 2022/101 - Van Wob naar Woo: hoop op meer transparantie bij decentrale overheden? Een bijdrage van Heinrich Winter en Chantal Ridderbos-Hovingh

In 2021 heeft Pro Facto in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij 83 gemeenten, acht provincies en twee waterschappen. De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo), maar dat maakt de uitkomsten van het onderzoek niet minder relevant. Integendeel: de Woo stelt strengere eisen aan onder meer de beslistermijnen op verzoeken om informatie, het publiceren van op verzoek verstrekte informatie en actieve openbaarmaking van informatie, allemaal aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren komen. Het onderzoeksrapport vindt u hier

Zoeken