Onderzoek Pro Facto genomineerd voor prijs

Jaarlijks reikt de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissie (NVRR) de Goudvink uit voor het beste rekenkameronderzoek van het jaar. Eén van de vijf genomineerde onderzoeken is het door ons in opdracht van de rekenkamercommissie Borger-Odoorn uitgevoerde onderzoek naar de weerbaarheid van het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad tegen ondermijning. De winnaar wordt op 3 december bekendgemaakt op de ALV van de NVRR. Klik hier om het mogelijk prijswinnende rapport te downloaden. In 2014 was een door ons uitgevoerd onderzoek ook al eens genomineerd.

N.B.: de prijs is gewonnen door de Randstedelijke Rekenkamer.

Zoeken