Publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - Gegevensregistratie bij de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting is nog niet op orde

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde kun je deze week een artikel lezen van Tinka Floor en Nicolette Woestenburg in samenwerking met Brenda Frederiks. Het gaat in op de belangrijkste conclusies van onze evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en de reactie van de minister van VWS daarop.

Deze tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting laat een gemengd beeld zien. Aan de ene kant zijn er sinds de eerste evaluatie met name door de klinieken verschillende verbeteringen doorgevoerd, onder meer in de registratie van gegevens van donoren. Aan de andere kant zijn veel van de aanbevelingen die zich destijds tot de SDKB richtten, niet uitgevoerd. De SDKB vult haar taken nu op veel vlakken reactief in.

De evaluatie gaat onder meer leiden tot een wetswijziging. Het conceptwetsvoorstel is vorige week in internetconsultatie gegaan.

Zoeken