Intervisie- en trainingsworkshops over bezwaarbehandeling - 8 juni 2020

Speciaal voor secretarissen van commissies bezwaarschriften: workshops over actuele interessante onderwerpen. Inhoud, actualiteiten Awb, maar vooral een kennisnetwerk met je collega’s onderhouden. Op maandag 8 juni 2020 is het weer zover, zien we je dan?!
Digitaal deze keer, met als bijpassend hoofdthema; hoe de bezwaarbehandeling te organiseren in de nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’. Aanmelden of meer informatie? Klik snel hier voor de folder.

Hartelijke groeten,

Erwin Krol
Christine Veen
Chantal Ridderbos-Hovingh

Pro Facto Tweets

Search