Hoe weerbaar is uw organisatie tegen ondermijning?

Burgemeesters die worden bedreigd, wethouders en ambtenaren die ervan worden verdacht omgekocht te zijn. Het wat abstracte thema ‘ondermijning’ criminaliteit staat momenteel volop in de belangstelling. Het kan elke overheidsorganisatie raken. Georganiseerde criminaliteit kan namelijk alleen bestaan als het gefaciliteerd wordt door de ‘bovenwereld’, zoals de overheid. Dat betekent dat niet alleen bestuurders, maar ook medewerkers van gemeenten en provincies te maken kunnen hebben met beïnvloedingspogingen van criminelen. Het kan gaan om verleiding, manipulatie en intimidatie of zelfs bedreigingen en het toepassen van geweld. Daarnaast kan een gemeente of provincie onbewust georganiseerde criminaliteit faciliteren door het verlenen van vergunningen, verstrekken van subsidies, opdrachten etc.

Pro Facto ontwikkelt samen met Arena Consulting in opdracht van de provincie Noord-Holland een ‘weerbaarheidsscan’. Gemeentelijke en provinciale medewerkers moeten zich bewust zijn van de risico’s, ondermijningspogingen kunnen herkennen, daar weerstand aan kunnen bieden en zich daar ook veilig bij (kunnen) voelen. De ambtelijke organisatie moet ook voldoende robuust zijn ingericht, met zo weinig mogelijk kwetsbare processen, posities en risico’s. In de scan beoordelen we de ambtelijke organisaties op deze aspecten. Momenteel voeren de scan uit bij drie Noord-Hollandse gemeenten. Hetzelfde doen we in opdracht van de rekenkamercommissie Borger-Odoorn en binnenkort starten we een soortgelijke quick scan bij een provincie, gericht op de provinciale organisaties zelf.

Interesse in een quick scan? Neem contact op met Niko Struiksma.

Pro Facto Tweets

Search