Pro Facto is ISO 9001 gecertificeerd!

Een nieuwe mijlpaal voor Pro Facto: we zijn nu ISO 9001 gecertificeerd! Dat is gebeurd door CIIO op basis van een door hen ontwikkelde Maatstaf (een interpretatie van de ISO 9001:2015 norm voor professionele kennisintensieve dienstverleners). De CIIO Maatstaf is door de Raad voor Accreditatie formeel geaccepteerd als ISO 9001-compatible normatief document. 

De CIIO Maatstaf heeft zes aandachtsgebieden:
1. Koers: oriënteren op de omgeving, kansen en risico’s vaststellen, leiderschap, aansturing, vernieuwing.
2. Organisatie: inrichting, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opzet en onderhoud van het managementsysteem, bedrijfszekerheid van de infrastructuur.
3. Kernprocessen: afspreken, uitvoeren en afronden van dienstverlening.
4. Mensen: werven, selecteren, inzetten en ontwikkelen van mensen met de benodigde competenties.
5. Partners: samenwerken met relevante partners, leveranciers en andere externen.
6. Resultaten: reflecteren op behaalde resultaten en vaststellen welke nieuwe maatregelen wenselijk zijn.

We zijn trots op de positieve beoordelingen op alle onderdelen!

 

 

 

.

Pro Facto Tweets

Search