Evaluatie Spreekuurrechter

De Spreekuurrechter is de laatste tijd veel in het nieuws, zowel De Telegraaf als NRC Handelsblad berichtte erover. De Spreekuurrechter betreft een expertiment om in eenvoudige civiele zaken sneller tot een oplossing van het geschil te komen. Indien de zaak zich leent voor behandeling door een Spreekuurrechter geldt dat partijen snel voor de rechter die spreekuur houdt kunnen verschijnen, omdat niet eerst allerlei procestukken hoeven te worden uitgewisseld. Op dat spreekuur wordt gekeken of partijen zelf onderling met bemiddeling door de rechter tot een oplossing van het geschil kunnen komen. Als dat het geval is hoeft er geen vonnis te worden geveld. Op die manier kan een lange en ingewikkelde procedure worden voorkomen. Indien partijen er onderling niet uit komen, zal de rechter beslissen wat er moet gebeuren.

De procedure Spreekuurrechter heeft tot doel een nieuwe groep rechtszoekenden te bereiken, te weten burgers en bedrijven met een privaatrechtelijk geschil die de rechtspraak normaliter niet bereiken. Beoogd wordt de rechtspraak voor partijen toegankelijker te maken door onder meer laagdrempelig, sneller en goedkoper te zijn. Daarnaast beoogt de procedure aanvullend te zijn op de reguliere rechtspraak.

In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak gaat Pro Facto in samenwerking met prof.dr. Marc Hertogh onderzoeken wat de ervaringen van partijen en rechters zijn met de Spreekuurrechter en welke elementen van de procedure Spreekuurrechter zich lenen voor toekomstige toepassing.

Pro Facto Tweets

Search