Wat gaat er veranderen door de nieuwe privacywetgeving?

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de EU nog maar één privacywet in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Per die datum zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. In Nederland zal de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers en schept meer verantwoordelijkheden en verplichtingen voor organisaties. Nagenoeg alle bedrijven, instellingen en overheden in Nederland verwerken persoonsgegevens en hebben dus met deze wetgeving te maken. Het is voorstelbaar dat dit alles veel vragen zal oproepen bij overheden, bedrijven en instellingen. Bepaalde verplichtingen gelden al langer onder de Wbp, maar deze worden in de praktijk vaak nog niet of niet correct nageleefd. De AVG zal vanaf 25 mei 2018 tot aanzienlijk meer verplichten. Pro Facto en Bout Advocaten adviseren en ondersteunen bedrijven, instellingen en overheden in Noord-Nederland bij het naleven van privacywetgeving en bij het ‘privacy-proof’ maken van hun praktijk. Klik hier voor informatie.

Pro Facto Tweets

Search