Beïnvloedt de georganiseerde criminaliteit het lokale openbaar bestuur?

dirty money 3 1623773aIn de media en in de politiek wordt steeds vaker gesproken over mogelijke vervlechting van bovenwereld en onderwereld en de mogelijke ondermijning van het lokale gezag en de nationale veiligheid door de georganiseerde criminaliteit. Afgelopen jaar heeft de Volkskrant een aantal artikelen gepubliceerd over (vermeende) misstanden in de provincie Noord-Brabant, waarbij onder meer infiltratie als middel genoemd werd waarmee de georganiseerde criminaliteit zich toegang probeert te verschaffen tot het lokale openbaar bestuur. In opdracht van het WODC gaat Pro Facto onderzoek uitvoeren met als doel om inzicht te krijgen in de aard en omvang van beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit van het lokale openbaar bestuur en van de nationale veiligheid.

Verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld kan een ondermijnend effect hebben op de maatschappij. Daarvan is sprake als criminele burgers en organisaties erin slagen de besluitvorming op gemeentelijk niveau op een onrechtmatige wijze in hun voordeel te beïnvloeden of informatie vergaren om hun eigen handelen daarop af te stemmen.

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt:

Wat is de aard en omvang van de beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit van het lokaal openbaar bestuur, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op de nationale veiligheid en welke maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan?

 Om de onderzoeksvraag te beantwoorden worden onder meer grootschalige enquêtes uitgezet onder burgemeesters, wethouders, griffiers en raadsleden.

Pro Facto Tweets

Search