Juridische kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein

Juridische kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein

De kop is eraf, de term 'sociaal domein' is al ingeburgerd bij gemeenten. Het jaar 2015 staat in het teken van veranderingen, extra taken en focus op transformatie. Heeft uw gemeente (tijdelijk) behoefte aan een juridisch kwaliteitsmedewerker, bijvoorbeeld ter beheersing van de juridische kwaliteit van dienstverlening (zoals het toetsen van uitgaande beschikkingen of het vertalen van rechtspraak naar de dagelijkse praktijk)? Of ter juridische ondersteuning van de met de 3d’s gepaard gaande groei van procedures en de (al dan niet informele) afhandeling van bezwaren? Wij kunnen uw gemeente daarin ondersteunen. Dat kan in de vorm van een detachering plaatsvinden, maar ook incidenteel op ad hoc basis. Neemt u dan eens contact met Chantal Ridderbos-Hovingh op om de mogelijkheden te bespreken.

Pro Facto kan op veel meer verschillende terreinen ondersteuning bieden in het sociale domein. Klik hier voor meer informatie hierover.

Pro Facto Tweets

Search