Personele wisselingen bij Pro Facto

Na jaren zonder enig personeelsverloop hebben drie medewerkers Pro Facto begin 2015 verlaten. Bert Schudde heeft een sabbatical genomen, Anna Sibma is benoemd tot coördinerend jurist van de provincie Groningen en Feikje Visser is met haar gezin geëmigreerd naar Seattle. We verliezen drie geweldige collega's maar zijn er gelukkig ook in geslaagd drie uitstekende vervangers aan te trekken.

Mr. Christine Veen (1986) studeerde HBO Rechten (2004-2008) en Nederlands Recht (2008-2011). Na haar afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen was ze werkzaam bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschap (RuG), de Rechtbank Noord-Nederland en het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Ze is betrokken bij zowel onderzoek als juridisch advies.

Ir.drs. Bieuwe Geertsema (1980) is afgestudeerd in de BedrijfsInformatieTechnologie (Universiteit Twente, 2002) en Economics (Rijksuniversiteit Groningen, 2011). Hij rondt momenteel zijn proefschrift over de effecten van gemeentelijke herindeling en intergemeentelijke samenwerking af, dat hij schreef als onderzoeker bij het COELO, een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Bieuwe gaat zich bezighouden met kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In 2014 was Bieuwe tweevoudig winnaar van de kennisquiz Met het mes op tafel.

Mr. Sylvia Huberts (1985) studeerde Rechten aan de Hanzehogeschool (afgestudeerd in 2007) en aan de Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd in 2012). Vanaf 2007 was ze werkzaam als jurist bij een adviesbureau in de zorg, waar ze zich deskundige op het gebied van sociale juridische kwesties bezighield met onderwerpen als de Wmo, gezondheidsrecht, arbeidsrecht, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Awb. Ze houdt zich bij Pro Facto bezig met juridische advisering in brede zin, met een speciale focus op het sociale domein. Daarnaast participeert ze in onderzoeksprojecten. In haar vrije tijd is Sylvia presentatrice van UMCG KinderTeevee.

Van links naar rechts: Bieuwe, Sylvia en Christine.

panorama1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken