Werkplaats Omgevingswet: training en implementatie

Pro Facto is één van de samenwerkingspartners van de Werkplaats Omgevingswet. De Werkplaats helpt u graag de kansen van de nieuwe Omgevingswet te benutten. Deze wet is de afgelopen maanden op vele plaatsen in het land toegelicht en besproken. Door de integrale benadering en de benutting van geo-informatie biedt de Omgevingswet kansen voor snellere procedures, betere instrumenten, nieuwe rollen in processen en meer bestuurlijke afwegingsruimte.

Het is aan de praktijk om deze kansen te benutten. De Werkplaats Omgevingswet helpt hierbij graag!

De Werkplaats Omgevingswet doet dit door het geven van trainingen en het ondersteunen bij het (nu al) bereiken van de voordelen van deze wet. Trainers en adviseurs van de Werkplaats Omgevingswet staan met beide benen in de praktijk en zijn bekend met integraal werken, de fysieke leefomgeving en met verandertrajecten. De Werkplaats is er voor iedereen die actief is in de fysieke leefomgeving: burger, initiatiefnemer, marktpartij en overheid.

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerkingsverband van Pro Facto, G-bou, Interra, Lexnova, MUG Ingenieursbureau en Rho adviseurs voor leefruimte.

Voor meer info: www.werkplaatsomgevingswet.nl

Pro Facto Tweets

Search