De rekenkamer(commissie) en de Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is de laatste tijd veel in het nieuws, vaak in relatie tot (vermeend) misbruik ervan. Wob-verzoekers hebben inmiddels ook de weg naar de rekenkamer en de rekenkamercommissie gevonden.

Pro Facto voert voor veel rekenkamer(commissies) onderzoek uit en onze juristen weten ook nog eens veel van (het functioneren van) de Wob. We adviseren bestuursorganen daarover bij de besluitvorming over Wob-verzoeken en bij bezwaarschriftprocedures en we verzorgen Wob-cursussen.

Heinrich Winter, directeur van Pro Facto voerde begin dit jaar met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uit bij gemeenten en de politie naar het oneigenlijk gebruik van de Wob en hoe daarmee om te gaan. We hebben een aantal tips op een rijtje gezet voor het efficiënt en effectief afhandelen van Wob-verzoeken. Klik hier voor het pdf-bestand.

Zoeken