De opsporing van cybercrime onder de loep genomen


Pro Facto gaat de organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie in kaart brengen. Het gebruik en daarmee de invloed van het internet op de samenleving neemt sterk toe. Ook criminaliteit via het internet komt steeds meer voor. Internet betreft niet alleen meer dan een kwart miljard websites, maar ook communicatie en informatieverwerking, door inmiddels bijna twee miljard gebruikers, via chatboxen, fora, massale datatransfer, server access, application serving etc.

Cybercrime kan worden gedefinieerd als een onderdeel van een scala aan criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. In een recent WODC-rapport wordt voor de gehele verzameling van ICT-gerelateerde criminaliteit de term high-tech crime gebruikt. Cybercrime en computercriminaliteit zijn daarvan deelverzamelingen. Computercriminaliteit gebruikt ICT als middel en als doel, waarbij onder andere te denken valt aan ongeautoriseerde toegang tot ICT en manipulatie van data en systemen.

In opdracht van Politie en Wetenschap gaat Pro Facto ionderzoek verrichten naar de organisatie van de opsporing van cybercrime door de politie. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe is de opsporing van cybercrime bij de Nederlandse politie georganiseerd, welke expertise is aanwezig en hoe kunnen de organisatie en de expertise worden geduid?

Pro Facto Tweets

Search