Provincie Noord-Holland: weerbaarheid tegen ondermijning van de ambtelijke organisatie en van verbonden partijen

De provincie Noord-Holland heeft via het project Versteking kwaliteit en integriteit lokaal bestuur zich ingezet voor het versterken van de weerbaarheid van (gemeenten in) Noord-Holland tegen ondermijnende criminaliteit. In het collegeakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is de aandacht voor de aanpak van ondermijning en de provinciale rol daarin bevestigd. Een van de aandachtspunten daarin was de kwetsbaarheid van de eigen organisatie, inclusief verbonden partijen. De provincie heeft Arena Consulting en Pro Facto opdracht gegeven de kwetsbaarheid van de provinciale organisatie te onderzoeken en advies uit te brengen voor concrete verbeteringen. Het onderzoek richtte zich ook op eventuele kwetsbaarheden bij verbonden partijen.

Arena en Pro Facto hebben eerder in opdracht van de provincie een methodiek ontwikkeld om de weerbaarheid van gemeenten te onderzoeken en te verbeteren. Deze is inmiddels beproefd en vertaald naar de provinciale situatie. Meer weten over onze weerbaarheidsonderzoeken? Klik HIER (voor de brochure), HIER (voor onze aanpak) of neem contact op met Niko Struiksma.

Zoeken