WODC: fase 1 evaluatie Nederlandse Contraterrorismestrategie

De Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 is het strategisch kader voor het tegengaan van de terroristische en extremistische dreiging tegen Nederland. De strategie verbindt alle overheidsorganisaties in de gezamenlijke aanpak van terrorisme en extremisme in Nederland, waarbij lokale, nationale en internationale overheden samenwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijven en sleutelfiguren om preventieve en repressieve maatregelen te nemen. In opdracht van het WODC hebben wij onderzocht uit welke doelen en beleidsmaatregelen deze strategie bestaat en wat de verwachte bijdrage van deze beleidsmaatregelen is aan het tegengaan van terrorisme en extremisme in Nederland.  Vervolgens hebben we aanbevelingen gedaan over de evalueerbaarheid van deze maatregelen.

Vergeleken met de vorige CT-strategie is de CT-strategie 2016-2020 verbeterd waar het gaat om de sterkere focus (meer strategische uitgangspunten, minder operationele uitwerkingen) en het duidelijker formuleren van de doelstellingen.

Klik hier om het rapport te downloaden en hier voor de samenvatting ervan.

Zoeken