Regio Groningen-Assen: evaluatie en actualisatie regiovisie

De Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft de RGA talrijke investeringen gedaan in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit in de regio. In 2013 is de samenwerking geëvalueerd in het licht van de veranderde economische omstandigheden. Dit heeft geleid tot de geactualiseerde Regiovisie Veranderende Context, Blijvend Perspectief. In 2014 zijn de samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken partijen vastgelegd in een convenant. In dit convenant is onder meer afgesproken dat de Regiovisie van de samenwerkende partijen eens in de vier jaar opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd moet worden. Deze evaluatie en actualisatie wordt uitgevoerd door E&E Advies en Pro Facto. Doel van het onderzoek is de samenwerking van de RGA in de afgelopen vier jaar te evalueren en daaruit lessen te trekken voor de nieuwe periode. Naast de inhoudelijke resultaten en de organisatie is de vraag wat de RGA toevoegt aan de bestaande structuren hierbij een belangrijk onderdeel.

 

Zoeken