Rekenkamercommissie Edam-Volendam: opvolging aanbevelingen en werking verordening

In 2015 heeft Pro Facto in opdracht van de rekenkamercommissies van de (toenmalige) gemeenten Edam-Volendam en Zeevang onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid en de uitvoering ervan. Vooral over de gemeente Edam-Volendam waren de conclusies kritisch. De algemene conclusie luidde dat de gemeente niet ‘in control’ was als het gaat om subsidieverstrekking: de verstrekking verliep niet altijd rechtmatig, het was niet duidelijk waar de omvang van grote subsidies op gebaseerd was en het was ook niet duidelijk aan welke activiteiten de subsidie besteed is en of dat wel effectief was. Er zijn zeven aanbevelingen geformuleerd die gericht waren aan de per 1 januari 2016 ontstane fusiegemeente. Op 14 juli 2016 heeft de gemeenteraad een nieuwe Algemene subsidieverordening vastgesteld. In het betreffende raadsvoorstel wordt als een van de overwegingen bij de nieuwe verordening gesteld dat de het rekenkamerrapport voor kennisgeving is aangenomen en dat de aanbevelingen zijn overgenomen. Dat blijkt echter niet het geval. Van de zeven aanbevelingen zijn er maar drie daadwerkelijk opgevold. Klik hier voor het rapport.

Zoeken