Rekenkamercommissie Woerden: bestemmingsplanprocedures

De rekenkamercommissie Woerden laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar bestemmingsplanprocedures en de rol van de gemeenteraad hierbij. De rekenkamercommissie vraagt naar een onderzoek dat verheldert en zoekt naar leereffecten voor de komende bestemmingsplanprocedures, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Gekeken zal worden naar het procesverloop van een aantal concrete voorbeelden. We zullen specifiek kijken naar de wijze waarop de omgeving bij de planprocedure is betrokken en de beleving van de omgeving van dit proces. Het onderzoek moet zich voornamelijk richten op de doeltreffendheid maar tevens betrekking hebben op de doelmatigheid.

Zoeken